Mezinárodní mír a bezpečnost

Tím, že udržuje mezinárodní mír a bezpečnost, OSN dělá všechny jeho práce efektivnější, protože v udržování míru, Organizace se může soustředit na řešení globálních problémů, namísto řešení konfliktů. Bohužel nedávné mírové a bezpečnostní výzvy v oblastech, kde má organizaci omezenou přítomnost otestoval svou schopnost udržet mír. V oblastech, v nichž má OSN přítomnost, že se čím dál silněji pod útokem.
UN Photo / Albert Gonzalez Farran
Jihoafrický mírových sil s smíšené operace Africké unie a OSN v Dárfúru (UNAMID) je zobrazen na noční hlídce na Kassab táboře pro vnitřně vysídlených osob (IDP) v Kutum, severním Dárfúru v roce 2012.
OSN usiluje o udržení mezinárodního míru a bezpečnosti ve světě, kde bezpečnostní hrozby se staly mnohem složitější. Ačkoli Organizace má mnoho úspěchů, existují také, bohužel, několik nedávných tragických případů, kdy Organizace spojených národů nebyl tak úspěšný. Stovky tisíc lidí zemřelo po celém světě jako konflikty nedávno namontovány. Gold kaufen online oder in einem Geschäft in Dresden.

Linka se stává stále více stírají mezi zločinci a nepřátelských skupin a mírových spoilery, včetně extrémistů s nadnárodními strategiemi a sofistikované taktiky. Rozpis bezpečnostního aparátu státu v konfliktech v rámci jednoho státu a inter-komunální nyní představuje obrovské problémy v oblasti bezpečnosti a testuje schopnost organizace plnit své mandáty a programy. A OSN, jako relativně měkký cíl, se stal obětí útoků má za následek tragické ztráty na životech.

S montážními složitost a rostoucích nákladů na řešení krizových situací, imperativem předcházení konfliktům je vyšší než kdy jindy. Ve svém předcházení konfliktům a zprostředkování práce, Spojené národy nadále čelí problémům ohledně toho, jak nejlépe zapojit se někdy amorfních pohybů nebo zlomených ozbrojených skupin a jak zajistit inkluzivitu.

Organizace posílila své vztahy s regionálními a subregionálními organizacemi, které hrají významnou roli při posilování partnerství předcházení konfliktům a zprostředkování, kromě rychlých reakcí na regionálních krizí.

Členské státy mají i nadále vidět hodnotu podpory OSN na volební procesy, s žádostí o pomoc – což zahrnuje technickou pomoc, zapojení dobrých služeb a podpory pro regionální organizace – zbývající vysoká. Volební podpora byla poskytnuta v náročných bezpečnostních prostředích, mnoho na základě pověření Rady bezpečnosti.

K dispozici je i nadále politickou vůli, aby se zabránilo hrozbě konfliktů souvisejících s sexuálního násilí, ilustrovaný deklarace závazku k ukončení sexuálního násilí v konfliktech a Global Summit na ukončení sexuálního násilí v konfliktech, v roce 2014.

Rada bezpečnosti rovněž vyzval k trvalé monitorování a podávání zpráv o porušování týkající se dětí v ozbrojených konfliktech a pro pachatele být přiveden do účtu. Globální kampaň „Děti, ne vojáci“, je zaměřen na ukončení a prevence najímání a využívání dětí od všech národních bezpečnostních sil v rozporu roku 2016.

Členské státy prokázaly svou pokračující zájem o používání udržování míru a nadále uznávat ji jako účinný a nákladově efektivní nástroj, bez kterého by bylo lidské a materiální náklady konfliktů a recidivy do konfliktu nesporně vyšší. Přestože prostředí pro mírové operace OSN byly vždy náročné, dnes čelíme zvýšenou úroveň a nové typy bezpečnostních hrozeb, které vyžadují nové přístupy a strategie. Mírové operace jsou stále nasazeny dříve v kontinuu konfliktu, před jakýmkoli mírové nebo dohody o příměří. Vytvoření politické a bezpečnostní prostor nutný pro úspěšné vyjednávání je velmi důležitá.

Zajistit, aby vojáci OSN jsou řádně podepřeny a vybavené je vysokou prioritou. Složitost současných mírových podmínkách vyžaduje posílila partnerství se všemi zúčastněnými stranami, včetně regionálních a subregionálních organizací, širší rodiny OSN, mezinárodních a regionálních finančních institucí a dárců a multilaterálních a bilaterálních partnerů. Pouze prostřednictvím této spolupráce můžeme společně řešit mezinárodní mírové a bezpečnostní výzvy, kterým čelíme dnes, i v příštích letech.

Chránit váš klid

Jak společnosti stále více mezinárodní, hlavním motorem pro odvětví bezpečnosti v celosvětovém měřítku je najít standardizované způsoby práce k zajištění stejné bezpečnosti všude na světě. Moderní vestavěné skříně od zkušených odborníků najdete v Praze.
Vstupy se mohou lišit od země k zemi, a dokonce od společnosti ke společnosti v závislosti na profilu bezpečnosti, ale my jsme zajistit konzistentní výstup po celém světě. Tato jednotka pro nové standardy podporuje inovaci v celém odvětví, něco, co menší, národní zákazníci těžit z příliš.

Chránit svou značku
Ujistit se, že naši zákazníci mají právo úroveň zabezpečení znamená, že jsou méně vystaveny riziku. Takže mají perspektivu značky na bezpečnost se stává více a více obyčejný. Pevnost v ISS řešení poskytuje konkurenční výhodu pro naše zákazníky, a to zejména pokud jde o publicitu.

Zmírnění rizika pro vaši společnost
Řízení rizik je klíčovým potřeba mezi našimi zákazníky. Téměř ve všech větších vztahy dnes jsme řízení rizika pro naše zákazníky – zejména v oblasti bezpečnosti smluv. Může to být cokoliv od chránit lidi, aby majetku. Nerozvinula řešení pro zmírnění rizika pro mnoho let, naši zákazníci nám důvěřují mít nejlepší řešení, jak omezit jejich vystavení.

Unikántí uklízení

Pracujeme v úzké spolupráci se Všemi Nasimi zákazníky, ABY pochopili, co presne Je potřeba dodat čistící Excellence. Pak Jsme se vytvořit Profesionální, transparentní čistící roztok, Které JSOU přizpůsobeny Kolem specifických potřeb požadavků.
Potřeba Čisté, uklizené Příjemné prostředí JE Klíčem ke zdravému šťastnému pracovišti. Zajišťujeme OBE Denní periodické úklidové služby. Ale MÁME TaKé celou radu speciálních úklidové služby, stejně Jako oborové specifických reseni.

 

Conceptualised metody založené na celosvětovou osvědčené POSTUPY pro optimalizaci KVALITY, Plánování, Vnitřní efektivity pracovní POSTUPY.

Profesionální čistící prostředky pečlivě vybírány v zájmu NAŠICH zaměstnanců, životního prostředí účinnosti. Úzce Jsme Partnerství s jediného globálního dodavatele s cílem řídit kvalitu neustálé inovace ZAŘÍZENÍ, nástrojů produktu používaných v každodenním úklidových Služeb.

Udržitelná kvalita po delší dobu, JE Jedna z veci, která s odlišuje ISS od svých konkurentů. Poskytující Profesionální Čištění pro naše zákazníky znamená, dokumentující pracovní výkonnost ve vztahů k dohodě Ø úrovni Služeb (SLA) se Standardy KVALITY.